Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Odkazy z přenášky na Advíku 2021 - Nový kreslíř na scéně: Umělá inteligence!

Prezentace na google drive

https://drive.google.com/file/d/18hY8d9_QC7vcJ4XnqTwY0ZxKV3DSPnB2/view?usp=sharing

Videa:

Články:

Datasety:

Generátory:

Vybarvování:

Přenos stylu:

ostatní:

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment