Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@rb-dahlb
rb-dahlb / infoskjermen-rpi4.md
Last active Jan 15, 2021
Infoskjermen på Raspberry-Pi 4
View infoskjermen-rpi4.md

Dette er en oppskrift på å bruke en Rasperry Pi 4 til å kjøre Infoskjermen.no. Målet er at den skal starte opp med nettleser i fullskjerm og åpne Infoskjermen uten brukerinteraksjon.

1. Installer Raspberry Pi OS med desktop

Informasjon her https://www.raspberrypi.org/software/

Installer operativsystem, velg et eget passord når du får spørsmål om det. Vi vil senere åpne både SSH og VNC så det bør ikke være default passord når vi kommer så langt.

2. Konfigurasjon av operativsystem

Åpne konfigurasjon fra menyen:

@rb-dahlb
rb-dahlb / opengl-fix-hd-graphics-windows-10.md
Last active Apr 29, 2021
OpenGL fix for Intel HD Graphics 3000 on Windows 10
View opengl-fix-hd-graphics-windows-10.md

Fix for Open GL on Intel HD Graphics 3000 - Windows 10

The drivers for Intel HD Graphics 3000 in Windows 10 does not expose all Open GL capabilities of the GPU. So software relying on Open GL features not present in Open GL 1.1 will not work. Using older versions of Windows or Linux might work since the chip have more features than the driver exposes.

The fix is to add a compatibility shim using the Windows ADK software.

1. Download and install Windows ADK

Link: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/adk-install