Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Infoskjermen på Raspberry-Pi 4

Dette er en oppskrift på å bruke en Rasperry Pi 4 til å kjøre Infoskjermen.no. Målet er at den skal starte opp med nettleser i fullskjerm og åpne Infoskjermen uten brukerinteraksjon.

1. Installer Raspberry Pi OS med desktop

Informasjon her https://www.raspberrypi.org/software/

Installer operativsystem, velg et eget passord når du får spørsmål om det. Vi vil senere åpne både SSH og VNC så det bør ikke være default passord når vi kommer så langt.

2. Konfigurasjon av operativsystem

Åpne konfigurasjon fra menyen:

rpi-config-menu

2.1 Automatisk innlogging

Velg Boot To Desktop under System

rpi-autologin

2.2 Slå på ekstern tilgang

Med ekstern tilgang til SSH og VNC kan enhenten administreres fra en annen PC. Slå det på under Interfaces

rpi-enable-ssh-vnc

2.3 Slå av skjermsparing

Som standard vil skjermen slås av etter 10 minutter med inaktivitet. For å unngå det bruk raspi-config. Det kan åpnes i terminal-vinduet direkte på Raspberry Pi, eller gjennom SSH på en ekstern maskin. Start den med kommandoen:

sudo raspi-config

Gå inn på Display Options raspi-config-display

Velg Screen Blanking og så disable. raspi-config-display-screen-blanking

2.4 Flytt muspeker ut av senter

Standardinnstillingen er at muspekeren vises midt på skjermen. Det er upraktisk for dette formålet. For å få den til å starte over menyknappen i hjørnet så må vi redigere i filen /home/pi/.config/lxpanel/LXDE-pi/panels/panel. Dette kan gjøres i terminal på Rasperry Pi eller med SSH, for eksempel med teksteditoren nano eller vim slik:

nano /home/pi/.config/lxpanel/LXDE-pi/panels/panel

Finn linjen med point_at_menu og sett denne til 1, slik at det blir point_at_menu=1.

Referanse: Rasperry Pi Forums

3. Oppsett av nettleser

3.1 Automatisk lasting av Infoskjermen når nettleseren starter

Åpne Chromium (nettleser-ikon på start-linjen).

rpi-open-webbrowser

Gå inn på innstillinger, klikk de tre prikkene oppe til høyre og velg Settings.

chromium-settings

Velg On Startup nede til venstre, og så Open a specific page or set of pages . Her må du legge inn din unike URL til din infoskjerm, f.eks. https://app.inforskjermen.no/din-kode

chromium-on-startup

Nettleseren vil nå gå rett til Infoskjermen når den startes.

3.2 Automatisk start av nettleser i fullskjerm

Dette gjøres i terminal på Raspberry Pi eller over SSH.

Først må vi kopiere inn autostart filen til vår brukerprofil:

cp /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart ~/.config/lxsession/LXDE-pi/

Deretter må vi redigere denne med en teksteditor, f.eks. slik:

nano ~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart

Inne i denne filen må vi legge til:

@chromium-browser --start-fullscreen

Referanse med mer informasjon: GitHub Gist

Tips og triks

"Screen tearing" på video fra YouTube

Raspberry Pi Forums: FullHD playback on RPi4 with hardware acceleration

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment