Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@santeriv
Last active December 12, 2017 21:25
Show Gist options
 • Save santeriv/acf3199f9729dc2488bc3ddc66caeafa to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save santeriv/acf3199f9729dc2488bc3ddc66caeafa to your computer and use it in GitHub Desktop.
git koulutus

Yleistä:

Työkalujen lataus:

Git xFS (erilaisia git laajennuksia/muutoksia)

Git-Repositoryt

 • Muistetaan Local ja Remote Repositoryn ero! (remote ei välttämättä tarkoita että git push ja git pull komennot tehdään verkon yli) -- eli Remote voi osoittaa yhtä hyvin toiseen kansioon/levy-osioon -- "git init --bare" ja "git clone --bare" ovat ikäänkuin vain RemoteRepositoryn osoittimia ilman aktiivista Local Repositorya
 • Yleensä Remote Repositoryt osoittavat johonkin keskitettyyn palveluun kuten -- https://bitbucket.org (löytyy myös omalle koneelle asennettava versio) -- https://gitlab.com (löytyy myös omalle koneelle tai vaikka RPiv2:een asennettava versio) -- https://github.com
 • Mainittiin että github.com on avoimille projekteille hyvä vaihtoehto
 • Mainittiin että bitbucket.org tarjoaa "Unlimited" privaatteja repositoryja (ilmainen alle 5:n hengen tiimille)
 • Lyhyesti mainittiin että on olessa muitakin palvelun tarjoajia

Git CheatSheettejä (tulosta / bookmarkkaa)

Git Hook esimerkki:

Git perus workflow ennen kuin commitoit ja pushaat muutokset muille

 • Haluat tehdä muutoksesi omassa "taski"-branchissa ja unohdit checkoutata heti oman branchin nimeltä "taski" ennen työn aloittamista
git stash
git checkout -b taski
git pull origin master
git stash pop
git gui (lisää haluamasi tiedostot/muutokset committiin (staged vihreä alue) ja kirjoita commit viesti ja paina commit) 
git push origin taski:master (eli <source-branch>:<target-branch>)
 • Nyt jos olet pushannut muutoksesi jo master iin et välttämättä tarvitse enää taski-branchiasi voit poistaa sen jos haluat -- huom. et voi olla samassa branchissa kun poistaa lokaalin branchin. "gitk --all" :lla näet oman kommittisi master:ssa
git checkout master
gitk --all 
git pull
gitk --all 
git branch -D taski
gitk --all 
 • netistä löytyy lisää hakemalla "git workflow" löytyy jopa oma git-työkalu workflow:lle nimeltä "git flow"
 • Tee muistiinpanoja itsellesi tärkeistä kommenoista!

Muuta:

 • git rebase:n käyttöä ei käsitelty. Siitä varoitettiin ja muistutettiin että ilman sitäkin usein selviää
 • git rebase:lla siis pystyy muokkaamaan jo olemassa olevia committeja (varsinkin jo pushattujen committien muokkaaminen on lähtökohtaisesti aina väärin)
 • git push --force yhdistettynä git rebasen käyttöön harvemmin on hyvä idea
@timovaris
Copy link

Hyvä valinta tällaisten miittingien avausaiheeksi, olisinpa ollut mukana.

Ehdotus seuraavaksi aiheeksi: GraphQL, eli API:en lähitulevaisuus.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment