Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

starenka starenka

Block or report user

Report or block starenka

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@starenka
starenka / .gitignore
Created Sep 18, 2011
fabfile to deploy flask app to nginx/supervisor/uwsgi stack
View .gitignore
.idea/*
*.pyc
@starenka
starenka / mimibazar.txt
Created Mar 9, 2012
Mimibazar slovnicek z klubu Mimibazar fetisismus na Okounu
View mimibazar.txt
Ajdam: jedna ze základních potravin, strouhaný se hodí do všech mňamek, plátkový na potahování kozodortů
anální tuleníčko: anální koitus
Anklbenc: označení pro výrobky značky Uncle Ben's
baces: absces
Barbí: panenka značky 徐熙媛
Bayles, Baylís, Bejlís(ek), Bejlíz, Bailýs: svařené kondenzované mléko s tuzemákem
bekulinka, békajda: čepice, nejlépe pletená či háčkovaná s umělecky ztvárněným logem nějaké super cool značky, napřiklad Guess
blink na tetu: mimísek zblije osobě celá záda, nutno vždy zdokumentovat
blog, bloček: libovolná webová stránka (například Okoun, který se skládá z jediného klubu, totiž MMBF, a byl založen jen kvůli posmívání se MMB)
bombičkový: skvělý, úplně nejlepší, super
View volby2018.py
# pip install requests xmltodict pandas
import datetime
import time
import os
import requests
import xmltodict
import pandas as pd
@starenka
starenka / columbo.py
Created Aug 13, 2012
Walks through django template directory and generates dot file you can use to generate template inheritance/block usage tree with GraphViz. http://junk.starenka.net/columbosvg.png
View columbo.py
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Walks through django template directory and generates dot file
you can use to generate template inheritance/block usage tree
with GraphViz.
application/templates and custom template loaders are not (yet?) supported
"""
import os, sys, re
@starenka
starenka / config
Created Jan 31, 2012
~/.config/terminator/config
View config
[global_config]
geometry_hinting = False
enabled_plugins = ,
tab_position = hidden
borderless = True
[keybindings]
scaled_zoom = <Shift><Control>u
go_up = <Shift>Up
next_tab = <Shift>Right
split_horiz = <Shift><Control>t
@starenka
starenka / randomator.pl
Created Jul 31, 2011
Sets a random message on pidgin start (or plugin acivation). Please place your message file named randomator.txt into ~/.purple/plugins. Each line is a 'status message'
View randomator.pl
# randomator plugin for Pidgin / libpurple
# @author starenka moc.liamg@0aknerats (backwards) 2008
use Purple;
%PLUGIN_INFO = (
perl_api_version => 2,
name => "randomator",
version => "0.1",
summary => "Sets a random message on pidgin start.",
View gist:4b532031a99559a0c27e0dc8d7b38fe4
http://www.nbu.gov.sk/skcsirt-sa-20170909-pypi/
https://www.pytosquatting.org/
View onehalf.asm
;Dear friends,
;some time has already passed since the great days of One Half epidemy.
;Nevertheless we still hope that a code of this popular virus inspires
;you also now. A lot of stuff has been written on the subject, so I tink,
;not many words are necessary about this little creature any more.
;And, so, here is the original source of One_Half.3577:
DOSSEG
.MODEL SMALL
.STACK 100h
View alog2pandas.py
#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
import argparse
import re
import logging
import datetime
import itertools
import pandas as pd
View babis20160323
Dobrý den všem. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené dámy a pánové, hlavně k vám dneska budu mluvit. Doufám, že občané, naši voliči se dívají dneska na naši sněmovnu. Já jsem strašně rád, že tady můžu vystoupit a vysvětlit všechny okolnosti této bezprecedentní masivní manipulativní pečlivě naplánované a načasované kampaně kolem Čapího hnízda, která má jediný cíl. Abych skončil ve vládě a vůbec abych skončil v české politice.
Za tyto dva roky totiž už pochopila i ta zdejší tradiční politická nomenklatura, že já nelžu, nekradu, nejdu nikomu na ruku (Pokřik a smích vpravo.) a nikdo mě nemůže zkorumpovat. Ani hazardní lobby, pane Kalousku prostřednictvím paní předsedající. Uvidíme, jak budete hlasovat. Už se to blíží.
To je důvod, proč tu nyní máme tuto pseudokauzu Čapí hnízdo, která vám najednou tak vadí. 8 let uplynulo. A v tomto ohledu bych strašně chtěl poděkovat všem voličům, občanům. Tolik mailů a SMS jsem dostal těsně po volbách v říjnu 2013, kdy jsme uspěli. A nesmírně si
You can’t perform that action at this time.