Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
1. "പോളണ്ടിനെ കുറിച്ചൊരക്ഷരം മിണ്ടരുത്!"
2. എസ് എല്‍ പുരം (?)
3.
4. സംഗീതസംബന്ധിയായ നാഷണല്‍ അവാര്‍ഡ്
5. സ്റ്റാനിസ്ലാവ്സ്കി ("ഉദയനാണ്‌ താര"ത്തിലെ വിസ്കി)
6. ബൈരി (?)
7. ഓട്ടക്കാലണ
8.
9.
10. "ബോയിങ് ബോയിങ്" ലെ ജഗതി
11. ഭൂമിയുടെ അവകാശികള്‍
12. അഗ്നിസാക്ഷി
13. രാമു കാര്യാട്ട്
14. വേണു നാഗവള്ളി
15. ആഷിക് അബു (?)
16. സഞ്ചാരം
17. നിരഞ്ജന്‍
18. സാള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പെറ്
19. മലയാള സിനിമയില്‍ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന വകുപ്പുകള്‍ (?)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment