Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
++++------------------- aktuális level 1, 2, 3, 4 X-en
|||| +++--------------- aktuális level 1, 2, 3 Windowson (level 4 nem használt)
|||| ||| +------------ szokásos billentyűfelirat
|||| ||| | +------- javaslat (1234)
|||| ||| | | +- megjegyzés
|||| ||| | | |
|||| ||| | | |
0§¬¬ 0§ 0§. 101 gomboson altgr-rel íÍ, nem bántjuk
1'~~ 1'~ 1'~ 1'~~ 4. a deadkey
2"ˇˇ 2"ˇ 2"ˇ 2"ˇˇ 3. a deadkey
3+^^ 3+^ 3+^ 3+^^ 4. a deadkey
4!˘˘ 4!˘ 4!˘ 4!˘˘ 3. a deadkey
5%°° 5%° 5%° 5%°° 3. a deadkey (miért?)
6/˛˛ 6/˛ 6/˛ 6/˛˛ 3. a deadkey
7=`` 7=` 7=` 7=`` 4. a deadkey, Windowson csak msword alatt van deadkey ctrl-alttal
8(˙˙ 8(˙ 8(˙ 8(˙˙ 3. a deadkey
9)'´ 9)´ 9)´ 9)'´ 3. a deadkey
öÖ˝˝ Öö˝ Ö˝ öÖ˝˝ 3. a deadkey (ez nem idézőjel!)
üÜ"¨ üܨ ܨ üÜ"¨ 3. a deadkey
óÓ¸¸ óÓ¸ Ó¸ óÓ¸¸ 3. a deadkey
qQ\Ω qQ\ Q\ qQ\Ω SI-hez kell az Ω.
wW|Ł wW| W¦ wW|¦ Ha már ezt festik fel, legyen.
eEeE eEÄ E eEÄ∃ [létezikjel]. Windows alatt eredetileg is Ä.
rR¶® rR R rR®¶ Msword: ®
tTŧŦ tT T tT™ Msword: ™
zZ←¥ zZ Z zZ–¥ [félkvirtmínusz, jen/jüan]
uU€↑ uU€ U€ uU€∈ [euró, eleme] (Gyakran használják helyette.)
iIÍí iIÍ I iIÍí 101 gomboson használják.
oOøØ oO O oO„»
pPþÞ pP P pP”«
őŐ÷° őŐ÷ Ő÷ őŐ÷− [mínusz]
úÚׯ úÚ× Ú× úÚ×⋅ [szorzópont]
aAäÄ aAä A aAäÄ ne bántsuk
sSđ§ sSđ Sđ sSđĐ. § van már 0-n.
dDĐÐ dDĐ DĐ dDĐ
fF[ª fF[ F[ fF[⟨ Osiris Helyesírás szerint van kúpos zárójel.
gG]Ŋ gG] G] gG]⟩ Osiris Helyesírás szerint van kúpos zárójel.
hHħĦ hH H hH±∓ máltaiul nem biztos, hogy kell írni tudnunk.
jJíÍ jJí J jJíÍ notebookon néha Í is fel van festve?
kKł& kKł Kł kKł≠
lLŁŁ lLŁ LŁ lLŁ ???
éÉ$¢ éÉ$ É$ éÉ$¢
áÁߡ áÁß Áß áÁßẞ [kis és nagy sz]
űۤ˘ űۤ ۤ űŰ’‘ ¤ nem használatos, ezek a félidézőjelek (6-alakú használata bizonytalan/ritka)
íÍ<> íÍ< Í< íÍ<>
yY>< yY> Y> yY><
xX#> xX# X# xX#>
cC&© cC& C& cC&©
vV@‘ vV@ V@ vV@ ???
bB{’ bB{ B{ bB{ ???
nN}N nN} N} nN} ???
mM<º mM< M mM<µ [mikro-: SI-hez kell]. < maradjon 101 gombos miatt.
,?;× ,?; ,?; ,?; ???
.:>÷ .:> .: .:…>
-_*˙ -_* -_* -_*¯(dead)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.