Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

tocsika7

Block or report user

Report or block tocsika7

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View doc.md

A gyakorlaton használt RMarkdown fájl konvertálásának lépései

A fájl egy RMarkdown fájl amiben egy-egy Bash, R, és Python funkció van bemutatva. A fájlt make paranccsal tudjuk konvertálni HTML-é. Ubuntu 64-bites rendszer alatt a következő lépéssekkel végezhetjük ezt el:

Első lépésben feltelepítjük az Anaconda Pythont.

Hivatalos oldal linkje:

Egy Script fájlt kapunk amit a bash paranccsal telepíthetünk:

You can’t perform that action at this time.