Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@tocsika7

tocsika7/doc.md

Last active Oct 9, 2019
Embed
What would you like to do?

A gyakorlaton használt RMarkdown fájl konvertálásának lépései

A fájl egy RMarkdown fájl amiben egy-egy Bash, R, és Python funkció van bemutatva. A fájlt make paranccsal tudjuk konvertálni HTML-é. Ubuntu 64-bites rendszer alatt a következő lépéssekkel végezhetjük ezt el:

Első lépésben feltelepítjük az Anaconda Pythont.

Hivatalos oldal linkje:

Egy Script fájlt kapunk amit a bash paranccsal telepíthetünk:

bash Anaconda3-2019.03-Linux-x86_64.sh

Ezt követően négy programcsomagra van szükség:

  • Pandoc
  • TeX
  • R
  • Make

1. Pandoc:

A Pandoc-ra azért van szükség, hogy a Markdown fájlokat egyszerűen konvertáljuk át HTML-é.
Telepítése:

sudo apt-get install pandoc

2. Tex:

A LaTeX-nek a TeX Live Core csomagjára lesz szükség:
Telepítése:

sudo apt-get install texlive-core

3. Make

A Make-re azért van szükség mert a konvertálásnál Make fájlt használunk.
Telepítése:

sudo apt-get install make

4. R

Az R-t lehetőség van rendszergazdai jogosultság nélkül conda-val is telepíteni
Telepítése:

conda install r r-ggplot2

A ggplot2 könyvtár a grafikai elemekhez kell (pl. bonyolultabb plot-ok)

Az R telepítése után néhány könyvtár telepítésére is szükség lesz

Ezek a következők:

  • hrbrthemes
  • reticulate
  • rmarkdown

Az R interpretert úgy érhetjük el a ha terminálban kiadunk egy R parancsot.
Itt a következő módon van lehetőség egy könyvtár telepítésére:

install.packages(könyvtárnév)

Utolsó lépésként feltelepítjük a Python Word Cloud könyvtárát, mert a fájlt tartalmaz ilyen állományt.

pip install wordcloud

Egy Word Cloud kép

Ha minden telepítéssel kész vagyunk make clean paranccsal biztosítjuk, nincs előzőleg létrehozott állomány majd a make paranccsal elvégezzük a konvertálást.

A make hiba nélkül fut

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.