Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Jak słuchać Spotify w Polsce?

  1. Potrzebujesz kogoś, kto mieszka w jednym z krajów w których jest dostęp do Spotify (UK, Hiszpania i parę innych)
  2. Jak już masz założone konto (byle jakie - nie musi być premium, może być któreś z Free), możesz słuchać przez 2 tygodnie więcej info
  3. Ominięto jedą rzecz: wystarczy, że ktoś co 2 tygodnie zaloguje się za Ciebie w tym samym kraju w którym założono Twoje konto (albo lepiej: wystarczy co 2 tygodnie użyć jakiegoś proxy i samemu to robić ;-))

Konto premium i dostęp z PL.

Mówisz, że nie musi być premium? Poproszę rodziców, żeby mi założyli konto free i zobaczę. A w razie czegoś to po prostu zrobię upgrade do premium (mam taką możliwość), bo mi się podoba ficzer słuchania muzyki z dysku kompa a nie po Sieci. Thx za info :).

@lukaszkorecki

This comment has been minimized.

Copy link

lukaszkorecki commented May 28, 2010

Nie musi być premium - wystarczy "aktywować" konto co 2 tygodnie.

(a gisty mają komentarze :-))

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.