Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View puvodni_zadani.md

Na základě zadání vytvořte v CASE nástroji Astah: A. Diagram případů užití včetně popisu případů B. Konceptuální diagram tříd

Zadání praktického testu z UML

  1. Hráči se účastní různých her jako konkurenti na trhu.
  2. Hráč nejprve najde otevřenou hru a přihlásí se do ní.
  3. Hra je vždy určitého typu, který je dán délkou trvání a počátečním rozpočtem hráčů.
  4. Hru hraje několik hráčů a probíhá od určitého data.
  5. Hráč má daný rozpočet pro každou novou hru.
View graphml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<graphml xmlns="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:y="http://www.yworks.com/xml/graphml"
xsi:schemaLocation="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns http://graphml.graphdrawing.org/xmlns/1.0/graphml.xsd">
<key for="node" id="d0" yfiles.type="nodegraphics"/>
<key for="edge" id="d1" yfiles.type="edgegraphics"/>
<graph id="dependencies" edgedefault="directed">
<node id="1364058917">
<data key="d0">
<y:ShapeNode>
View SeparateBuilderExample.java
PersonBuilder builder = new PersonBuilder();
Person bob = builder.firstName("Bob")
.lastName("Builder")
.age(33)
.description("Man, I love building stuff!")
.build();
@vojtechruz
vojtechruz / InnerBuilderExample.java
Created May 11, 2016
Example of Builder as an inner static class. Enclosing class has private constructor, which prevents direct instantiation and allows creation only trough the uilder.
View InnerBuilderExample.java
public class Person {
private final String firstName;
private final String lastName;
private final String description;
private final int age;
private Person(Builder builder) {
firstName = builder.firstName;
lastName = builder.lastName;
@vojtechruz
vojtechruz / TelescopingConstructorExample.java
Last active May 11, 2016
Example of telescoping constructor
View TelescopingConstructorExample.java
public class Person {
private final String firstName;
private final String lastName;
private final String description;
private final int age;
public Person(String firstName, String lastName) {
this(firstName, lastName, "No description available");
}
@vojtechruz
vojtechruz / JavaBeansExample.java
Last active May 11, 2016
Example of JavaBeans Convention
View JavaBeansExample.java
private Person john = new Person();
john.setFirstName("John");
john.setLastName("Smith");
john.setAge(33);
john.setDescription("I am a huge fan on JavaBeans convention!");