Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Na základě zadání vytvořte v CASE nástroji Astah: A. Diagram případů užití včetně popisu případů B. Konceptuální diagram tříd

Zadání praktického testu z UML

  1. Hráči se účastní různých her jako konkurenti na trhu.
  2. Hráč nejprve najde otevřenou hru a přihlásí se do ní.
  3. Hra je vždy určitého typu, který je dán délkou trvání a počátečním rozpočtem hráčů.
  4. Hru hraje několik hráčů a probíhá od určitého data.
  5. Hráč má daný rozpočet pro každou novou hru.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<graphml xmlns="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:y="http://www.yworks.com/xml/graphml"
xsi:schemaLocation="http://graphml.graphdrawing.org/xmlns http://graphml.graphdrawing.org/xmlns/1.0/graphml.xsd">
<key for="node" id="d0" yfiles.type="nodegraphics"/>
<key for="edge" id="d1" yfiles.type="edgegraphics"/>
<graph id="dependencies" edgedefault="directed">
<node id="1364058917">
<data key="d0">
<y:ShapeNode>
PersonBuilder builder = new PersonBuilder();
Person bob = builder.firstName("Bob")
.lastName("Builder")
.age(33)
.description("Man, I love building stuff!")
.build();
@vojtechruz
vojtechruz / InnerBuilderExample.java
Created May 11, 2016 11:38
Example of Builder as an inner static class. Enclosing class has private constructor, which prevents direct instantiation and allows creation only trough the uilder.
public class Person {
private final String firstName;
private final String lastName;
private final String description;
private final int age;
private Person(Builder builder) {
firstName = builder.firstName;
lastName = builder.lastName;
@vojtechruz
vojtechruz / TelescopingConstructorExample.java
Last active May 11, 2016 11:36
Example of telescoping constructor
public class Person {
private final String firstName;
private final String lastName;
private final String description;
private final int age;
public Person(String firstName, String lastName) {
this(firstName, lastName, "No description available");
}
@vojtechruz
vojtechruz / JavaBeansExample.java
Last active May 11, 2016 11:10
Example of JavaBeans Convention
private Person john = new Person();
john.setFirstName("John");
john.setLastName("Smith");
john.setAge(33);
john.setDescription("I am a huge fan on JavaBeans convention!");