Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Jan Mrázek yaqwsx

Block or report user

Report or block yaqwsx

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@yaqwsx
yaqwsx / ESP32RangeTest-Slave.cpp
Last active Oct 9, 2018
Simple test for ESP32 WiFi range
View ESP32RangeTest-Slave.cpp
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <esp_wifi.h>
#include "peripherals.h"
#include "credentials.h"
Led redLed( GPIO_NUM_19 );
Led greenLed( GPIO_NUM_21 );
@yaqwsx
yaqwsx / ESP32RangeTest-Master.cpp
Last active Jan 7, 2019
Simple test for ESP32 WiFi range
View ESP32RangeTest-Master.cpp
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <esp_wifi.h>
#include "peripherals.h"
#include "credentials.h"
View Zkušenost s revizorem
I prohřešek v dobré víře je prohřešek, to nepopírám ale připadá mi to jako argumentace "Za vraždu i krádež je doživotí - oboje je přece trestný čin). Má zkušenost je násleudjící:
Měl jsem 9 měcíců šalinkartu, na poslední týden jsem si koupil univerzální jízdenku (bohužel studentskou, jak mi paní špatně poradila). Při první jízdě s touto jízdenkou po Brně mě zastavil revizor. Ukázal jsem mu mých 9 měsíců před pár dny prošlé šalinkarty, vysvětlil situaci a revizor mi napálil plnou pokutu se slovy "Vy si tu platíte drahé jízdné a ještě pokutu, to vám člověče nezávidím." Člověk, který byl chycen se mnou dostal stejnou pokutu a ještě se vychloubal, jak se mu to stále vyplatí jezdit na černo a jednou za rok si zapatit pokutu.
Kdybych dostal poloviční pokutu, ani neceknu - udělal jsem chybu (ač si myslím, že, univerzální jízdenka by mohla mít někde důrazně napsáno, že pro 100 a 101 platí speciální pravidla). Jednal jsem ale v dobré víře (očividně se nesnažím krátit jízdné - viz šanlinkarta). To, že jsem ale trest
View R_0805.svg
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
You can’t perform that action at this time.