Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View matchMedia.js
var listeners = [];
function addListener(breakpointString, intention) {
if (window.matchMedia) {
var breakpointObj = window.matchMedia(mqBreakpoints[breakpointString]);
listeners.push({
breakpoint: breakpointString,
intention: intention,
listener: breakpointObj
View OnePlusX.md

OnePlus X

Jelikož jsem měl před tím Nexus 5...

+

  • double tap na display je imho super vec, stejně tak V na svitilnu.
  • 3gb RAM je brutus, mám puštěný všechno možný a pořád rychlý
  • foťák rychlej
  • silikonovy kryt included
View todo.md
  • make Strawberry look stupid
  • have a beer or two
  • stop ISIS
View datepicker.css
// Datepicker ----------------------------- /
.ui-datepicker {
width: 250px;
padding: 15px;
z-index: 100 !important;
display: none;
background-color: #f8f8f8;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
border: 8px solid #fff;
View Lucka AJ. Alice
AJ
Vypravec: Tohle je střední škola Capuchino v SanBruno v Kalifonii.
Tak jo, začneme tím že se podívame na včerejší domácí ukol.
Vypravec: Chicha Lynch učí druháky matematiku. Je to kurz zahrnující algebru, trigonometrii a diskretku.
Posledních pár dní používala paní Lynch jednu část z Alenky v říši divů kde se Alenka 2x zvětšuje každým kousnutím do dortu.
Lynch: Metafora na Alenku v risi divu vznikla povídáním o jednoduché mocnině, a potom další mocnině a vcelku krátce poté jsme začli přicházet na pravidla exponentů, a nakonec včera jsme dali všechny tyto mocniny dohromady a začli jim říkat VELKA CISLA.
View preload.js
(function() {
'use strict';
angular
.module('app')
.directive('preloadImages', preloadImagesDirective);
preloadImagesDirective.$inject = [];
function preloadImagesDirective() {