Instantly share code, notes, and snippets.

View bitscope.py
#!/usr/bin/python3
#
# bitscope.py:
# (c) 2016 Derrik Walker v2.0
#
# Python Library for bitscope functions
#
# This is the Library goes with the blog post:
#
# http://www.doomd.net/2016/10/the-bitscope-linux-and-python.html
View gist_plugin.py
from qgis.utils import plugins
dir(plugins['plugin_name'])
View values_from_list.py
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
@qgsfunction(args='auto', group='Custom')
def values_from_list(string, number, feature, parent):
"""
Takes the n-th value from a list in a field where the list is
written like: (3:value1, value2,value3). Such lists are often a
result of importing gml. <br />
View Handleiding PDOK BAG WFS in QGIS.txt
Via onderstaande werkwijze kun je de BAG WFS in QGIS gebruiken waarbij alle objecten binnen het opgegeven venster worden getoond, ook als het er meer dan 1000 zijn.
Opvragen attribuuttabel en 'Save as...' werken naar behoren. Bij elke zoom- of schuifactie op het kaartbeeld worden de gegevens opnieuw opgehaald. Een vorm van caching creëren zou dus niet gek zijn ...
Het werkt als volgt. Maak eerst een xml-bestand waarin de koppeling naar de BAG en de juiste kaartlaag wordt gedefinieerd. Bijvoorbeeld bag_pand.vrt.xml met de volgende inhoud:
<OGRWFSDataSource>
<URL>http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs?service=wfs&amp;typeName=bag:pand&amp;srsName=EPSG:28992</URL>
<PagingAllowed>ON</PagingAllowed>
</OGRWFSDataSource>
View supersum.py
##clip_layer=optional vector
##filter_expression=optional string
##polygon=boolean True
##point=boolean True
##line=boolean True
##sum_expression=string
##selected_features_only=boolean True
##sum_total=output number
##sum_result_table=output table