Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View Markus-ipse's full-sized avatar

Markus Ånöstam Markus-ipse

View GitHub Profile

Exakt spår av rutten: http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15381509

Vattnet kommer renas med vattenreningstabletter och filter. Bra att ta med någon god smaksättare!

Ni måste ange adress till Planet Lodge på ankomstkortet på flyget/immigrations. Ha följande uppgifter med er i handbagaget

Planet Lodge Plot 2271, Moshono Village, Arusha, Tanzania Phone:(+255) 736209966

Allergiinformation: Ni som har matallergier eller dylikt SKALL ha med er egen epipen till berget. Vi har långa evakueringstider, framför det till läkare

@Markus-ipse
Markus-ipse / higher-order-storage.js
Last active August 9, 2016 19:53
Higher-order versions the functions Dan Abramov demos in the Egghead series Building React Applications with Idiomatic Redux
/**
* Higher-order versions the functions Dan Abramov demos in the Egghead series:
* Building React Applications with Idiomatic Redux
* https://egghead.io/lessons/javascript-redux-persisting-the-state-to-the-local-storage
* https://github.com/gaearon/todos/blob/03-persisting-state-to-local-storage/src/localStorage.js
*/
export const createLoadStateFor = (storage) => () => {
try {
const serializedState = storage.getItem('state');