Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@iiic
iiic / prihlaseni.html
Created May 29, 2014 17:58
'Dialogové okno' pro zobrazení přihlašovacího dialogu
<!DOCTYPE HTML>
<meta charset="utf-8">
<title>formulář pro přihlášení</title>
<style>
label
{
display:inline-block;
width:68px;
}
a[href="#prihlaseni"]
@iiic
iiic / falshky.html
Created May 29, 2014 20:25
efekt pro zobrazení flash zpráviček
<!DOCTYPE HTML>
<meta charset="utf-8">
<title>flash zprávičky</title>
<style>
@keyframes animace {
0% {
opacity: 0;
left: -500px;
}
100% {
@iiic
iiic / kalkulacka.html
Created May 30, 2014 04:21
Jednoduchá sčítačka pomocí html/css
<!DOCTYPE HTML>
<meta charset="utf-8">
<title>kalkulačka v html</title>
<style>
/* základ */
label
{
display:block;
border:4px solid #666;
@iiic
iiic / naseptavani.html
Created May 30, 2014 04:41
Nový html tag pro našeptávač
<!DOCTYPE HTML>
<meta charset="utf-8">
<title>Našeptávání</title>
<input list="browsers">
<datalist id="browsers">
<option value="Safari">
<option value="Internet Explorer">
<option value="Opera">
<option value="Firefox">
@iiic
iiic / plural.html
Created May 30, 2014 05:08
Množné číslo a skloňování pomocí html/css
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<meta charset="utf-8">
<title>Plurál jen s pomocí CSS</title>
<style>
*[data-plural]:after {
content: attr(data-plural-n);
}
*[data-plural][data-count='1']:after {
@iiic
iiic / opticka-vlakna.txt
Created January 11, 2010 16:51
příprava na telekomunikace
Světlo fyzikální vlastnosti:
Rychlost světla ve vakuu je asi 300 milionů metrů za sekundu.
Optická vlákna:
Běžná hodnota indexu pláště optického vlákna je 1,46. Typická hodnota pro jádro je 1,48.
až 111 gigabitů za sekundu
Hodnota útlumu u křemíkových vláken se řádově pohybuje v desetinách decibelu na kilometr.
mnohavidová vlákna o průměrech 50/125 μm nebo 62,5/125 μm (používá se především v USA)
jednovidová vlákna o průměru 9/125 μm.
@iiic
iiic / pokusy-s-novinkami-html5-a-css3.html
Created February 23, 2010 14:58
technologiské testy pro prohlížeče
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<style type="text/css">
*{
margin:10px;
padding:10px;
}
div{
@iiic
iiic / pravo-trestni-pravo.txt
Created April 27, 2010 09:49
zápis z práva
//zápis z 27.4.2010
trestní právo
je odvětvím veřejného práva, které rozdělujeme
a) trestní právo procesní (postup orgánu v trestním řízení při odhalování, stíhání a trestání)
b) trestní právo hmotné (jedná se o legislativu, co je trestný čin a vymezuje škálu trestů)
Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin a jeho znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. Nebezpečnost činu musí vykazovat:
a) materiální znak
@iiic
iiic / pravo-11-5-2010.txt
Created May 11, 2010 09:42
zápis z práva
//11. 5. 2010
.
.
.
rozlyšujeme 2 druhy
a) prosté ublížení na zdraví
b) težké ublížení na zdraví
do této skupiny patří i
a) trestné činy rvačky
@iiic
iiic / ewsd.txt
Created May 18, 2010 16:45
příprava na SPT - letní semestr 2. rok
Ústředna EWSD
výrobce Siemens
Částečně decentralizované řízení: Centrální Procesor -> Periferní Procesor -> Periferní Jednotka .
Centrální procesor je zastoupen hned 2x a to jeden funkční (aktuálně používaný) a jeden záložní (zapíná se v případě výpadku hlavního). Zajišťuje tarifikaci. Zadává úkoly pro periferní procesory, ty mu informují o své funkci a zasílají mu požadavky.
Vlastnosti EWSD:
- umožňuje připojit analog i digitál (ISDN) účastníky.
- signalizace SS7 (signalizace po společném signalizačním kanále)
Spojení dvou účastníků: