Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@iiic
iiic / tags-by-contenteditable.html
Last active Feb 28, 2022
Create tags using contenteditable object replacing textarea with class "tags"
View tags-by-contenteditable.html
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Tagy předělávkou textareji na element s atributem contenteditable</title>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet">
<style>
@charset "UTF-8";
View slides.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset='utf-8'>
<title>Slideshow</title>
<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
<style>
/* html {
font-size: 1rem;
@iiic
iiic / bitcoin-scenar.txt
Created Apr 26, 2021
scénář pro video
View bitcoin-scenar.txt
O Bitcoinu, zrovna teď když se během týdne propadl o 15% ? (// údaj od 18.4 do 25.4, ale možná se to ještě chvíli udrží)
##########################################################
(// použité zkratky: BTC pro Bitcoin, HEX pro šestnáctkovou soustavu)
* Varování: tento text může vzbudit touhu vlastnit BTC. *
No přesněji, propadl se kurz BTC ku kurzu Dolaru a ANO, právě teď je ta nejlepší doba si o BTC něco zjistit.
Zájem o BTC podle množství vyhledávání na Google přesně kopíruje jeho kurz ( https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=%2Fm%2F05p0rrx,%2Fm%2F061s4 ).
Lidi to dělají špatně, nakupují při maximálním růstu ne při pádu, jako je teď. Děláte to špatně!
@iiic
iiic / checkbox-to-toggle.html
Created Feb 16, 2020
checkbox to toggle (alias switch) element
View checkbox-to-toggle.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>checkbox to toggle element</title>
<style>
html {
box-sizing: border-box;
}
View scroll.js
'use strict';
const MIN_SCROLL_TIME = 250; // in ms
const JS_WORKING_ONLY_CLASSNAME = 'js';
const UP_ARROW_CODE = 38;
const DOWN_ARROW_CODE = 40;
const slideIds = [];
[ ...document.getElementsByTagName( 'main' )[ 0 ].children ].forEach( ( /** @type {HTMLElement} */ item ) => {
item.classList.add( JS_WORKING_ONLY_CLASSNAME );
slideIds.push( item.id );
@iiic
iiic / počítačka-znaků.html
Last active Nov 28, 2019
počítání znaků ve stylu Twitteru
View počítačka-znaků.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>počítačka znaků</title>
<style>
output.count-chars {
display: inline-block;
position: relative;
@iiic
iiic / wp-seo.md
Last active Nov 26, 2019
zápisky wordpress SEO
View wp-seo.md

Přístupové údaje do databáze jsou v souboru wp-config.php … hledat se dá řetězec DB_PASSWORD.

Stránka (asi produkt) se dá editovat přes odkaz, který se zobrazí na frontendu po přihlášení do administrace… text odkazu je "Upravit kategorii produktu". SEO věci jsou v sekci "Yoast SEO".

Alternativně se to samé dá udělat přes databázi, ale vypadá to na zdlouhavější způsob, tak to asi nemá moc cenu. Dělalo by se to přes tabulku 4w_options a klíč wpseo_taxonomy_meta (dá se prostě vyhledat text z původního description v celé tabulce 4w_options), nalezne to nějaký serializovaný objekt, nevím ani v jakém formátu. Každopádně text je uložený v řetězci a ten je uvozený pomocí s:XXX: kde XXX je číslo, délka řetězce bez unicode (tedy například znak s diakritikou je kódován do 2 znaků, dá se použít php funkce \strlen() ) a zakončený ;

Textové stránky (produktů) jsou v tabulce 4w_term_taxonomy… zatím mi to moc nedává smysl. Text mi nešel editovat v administraci se zapnutým javascriptem, totiž javascript s

@iiic
iiic / .gitconfig
Last active Nov 25, 2019
můj gitconfig s nastavením mergetool a difftool pro vscode
View .gitconfig
[user]
email = ic.czech@gmail.com
name = Michal Lupečka
username = ic
[merge]
tool = vscode
[mergetool "vscode"]
cmd = code --wait $MERGED
[diff]
tool = vscode
@iiic
iiic / page-slider.html
Last active Oct 17, 2019
stránka pro posouvání obrázků
View page-slider.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
if ( !window.location.hash )
{
window.location.hash = 'jedna';
}
</script>
@iiic
iiic / live-expressions.md
Last active Sep 6, 2019
Snippety vhodné jako live expression do Chromu
View live-expressions.md