Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Ondřej Gajdušek ogajduse

Block or report user

Report or block ogajduse

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@ogajduse
ogajduse / otazky_zapocet_TEK2.md
Last active May 29, 2017
Zápočtová písemka z předmětu TEK2
View otazky_zapocet_TEK2.md

Zápočtová písemka z předmětu TEK2

2017

  • celkem 20b
  • čas – 40 min.

Skupina A

Uzavřené otázky jsou všechny správné.

  1. Co vyjadřuje cenová elasticita poptávky a proč závisí mimo jiné na faktoru času?
View testgist.md
\hyphenation{Wavelety}

Pouziti hyperref

\url{seznam.cz}

heslo k testu - "test"

@ogajduse
ogajduse / proverka-latex.sty
Last active Nov 1, 2017
test from BZSG subject
View proverka-latex.sty
\headsep=0cm
\textheight=23cm
\pagestyle{empty}
\newcommand{\E}{\mathrm E}
%\newenvironment{uloha}{%
%\noindent\textbf{Vysázejte (přesně):}\\[-1.5ex]
%\noindent\rule{\linewidth}{.5pt}
%\par
@ogajduse
ogajduse / texlive_linux_install.md
Last active Oct 28, 2019
Instalace TeX Live a závislostí pro balíček Thesis v Linuxových distribucích
View texlive_linux_install.md

Instalace TeX Live v Linuxu

Fedora/CentOS/RHEL

testováno na čisté instalaci systému Fedora 30

Pro ty, kteří vědí, co dělají je zde příkaz pro instalaci všech balíčků v jedné dávce. Ostatním doporučuji projít si kroky níže.

sudo dnf -y install texlive texstudio texlive-babel-czech texlive-acronym texlive-engrec texlive-dirtree texlive-sectsty texlive-greek-fontenc texlive-cbfonts texlive-collection-langczechslovak texlive-epstopdf && fmtutil --all && sudo texhash
View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am ogajduse on github.
  • I am ogajduse (https://keybase.io/ogajduse) on keybase.
  • I have a public key ASA0pcqNtnwxXgcfBMI2Bg9UIh6ge-jIduYcKnV9agUfMgo

To claim this, I am signing this object:

View Galaxy Of Tutorial Torrents
=============================
**http://kickass.to/infiniteskills-learning-jquery-mobile-working-files-t7967156.html
**http://kickass.to/lynda-bootstrap-3-advanced-web-development-2013-eng-t8167587.html
**http://kickass.to/lynda-css-advanced-typographic-techniques-t7928210.html
**http://kickass.to/lynda-html5-projects-interactive-charts-2013-eng-t8167670.html
**http://kickass.to/vtc-html5-css3-responsive-web-design-course-t7922533.html
*http://kickass.to/10gen-m101js-mongodb-for-node-js-developers-2013-eng-t8165205.html
*http://kickass.to/cbt-nuggets-amazon-web-services-aws-foundations-t7839734.html
View ukazka
package sample;
import robocode.HitRobotEvent;
import robocode.Robot;
import robocode.ScannedRobotEvent;
import robocode.HitByBulletEvent;
public class TankBoss extends Robot{
public void run() {
while (true) {
View Block.java
package cz.vutbr.feec.utko.mkri.blockchain;
import java.util.Random;
import cz.vutbr.feec.utko.mkri.blockchain.StringUtil;
public class Block {
public String hash; // digitální otisk bloku (hash)
public String previousHash; // hash předchozího bloku
String data; // data bloku (ve formě krátke zprávy)
You can’t perform that action at this time.