Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
:octocat:
Focusing

olekstomek

:octocat:
Focusing
View GitHub Profile
View DevHours.md

06.06.2020, Capgemini DevHours - Docker w praktyce

 • przed warsztatami upewnij się, że:
  • masz zainstalowanego i działającego (!) Dockera
   • sprawdź to za pomocą docker version lub docker container ls
 • Dobrze byłoby również mieć:
  • zainstalowanego git'a
  • jakiś edytor tekstu (polecane: VSCode)
@chajr
chajr / polecenia_git.md
Last active May 30, 2020
Polecenia GIT
View polecenia_git.md

Zbiór komend przeniesiony

Zbiór przeniesiony z gist do jednego repo w celu łatwiejszego zarządzania.

Zachęcam do przejrzenia pozostałych zbiorów z repozytorium, oraz do aktywnego dodawania własnych komend

View git-reset-guide.md

When you modify a file in your repository, the change is initially unstaged. In order to commit it, you must stage it—that is, add it to the index—using git add. When you make a commit, the changes that are committed are those that have been added to the index.

git reset changes, at minimum, where your current branch is pointing. The difference between --mixed and --soft is whether or not your index is also modified. So, if we're on branch master with this series of commits:

- A - B - C (master)

HEADpoints to C and the index matches C.

--soft