Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Generate xkcd style password using most common 1000 Estonian words (Ansip and Savisaar excluded)
<?php
/*
* Generate xkcd style password using most common 1000 Estonian words (Ansip and Savisaar excluded)
* based on http://www.eki.ee/tarkvara/wordlist/soned2013_top1000.txt (removed names, countries, words with umlauts)
*
* http://xkcd.com/936/
*/
function xkcd_password_generator() {
$xkcd_pw_gen_wordlist_et = ["aasta", "aastaga", "aastaid", "aastaks", "aastal", "aastas", "aastast", "aastat", "aastate", "aastatel", "abi", "abikaasa", "abil", "aeg", "aega", "aga", "ainult", "ainus", "aitab", "aja", "ajaks", "ajal", "aktsia", "alates", "alati", "algab", "algul", "alguses", "all", "alla", "alles", "alt", "alusel", "alustas", "anda", "andis", "andmetel", "andnud", "anna", "annab", "antud", "aru", "arv", "arvab", "arvan", "arvas", "arvates", "arvestades", "arvu", "asemel", "asi", "asja", "asjad", "asju", "asub", "auto", "autor", "avaliku", "avatud", "direktor", "dollari", "dollarit", "edasi", "edaspidi", "edu", "eelarve", "eelmise", "eelmisel", "ees", "eest", "ega", "ehk", "ehkki", "ei", "eile", "elab", "elu", "elus", "elust", "ema", "enam", "enamasti", "enamik", "end", "enda", "endale", "endast", "endine", "endiselt", "ennast", "enne", "ent", "eraldi", "eri", "eriti", "esialgu", "esimees", "esimene", "esimese", "esimesel", "esimeses", "esimest", "esindaja", "esitatud", "et", "ette", "euro", "eurot", "filmi", "firma", "hakanud", "hakata", "hakkab", "hakkama",
"hakkas", "hakkavad", "hea", "head", "heaks", "hetkel", "hiljem", "hiljuti", "hind", "hinna", "hinnad", "hinnangul", "hoida", "homme", "hommikul", "hooaja", "hoolimata", "hoone", "hoopis", "hulgas", "hulk", "hulka", "huvi", "idee", "iga", "igal", "ikka", "ikkagi", "ilma", "ilmselt", "inglise", "inimene", "inimese", "inimesed", "inimesi", "inimest", "inimeste", "inimestele", "isa", "ise", "isegi", "ja", "jaoks", "jne", "jooksul", "ju", "juba", "juhataja", "juhatuse", "juhi", "juht", "juhtus", "juhul", "just", "justkui", "juurde", "juures", "ka", "kaasa", "kahe", "kaheksa", "kahju", "kahjuks", "kaks", "kaotas", "kas", "kasutada", "kasv", "kasvab", "kasvanud", "kasvas", "kasvu", "kaua", "kaudu", "keda", "keegi", "keeles", "kel", "kell", "kella", "kelle", "kellel", "kellele", "kes", "keskmine", "keskmiselt", "kevadel", "kiire", "kiiresti", "kindel", "kindlasti", "kinni", "kinnisvara", "kinnitab", "kinnitas", "kinnitusel", "kirja", "kirjutab", "kirjutas", "kl", "klubi", "km", "kodu", "kodus", "kogu", "koguni", "koha", "kohal", "kohale", "kohaselt", "kohe", "koht", "kohta", "kohus",
"koju", "kokku", "kolm", "kolmanda", "kolmas", "kolme", "kommenteeris", "kooli", "koos", "kord", "korda", "korra", "korraga", "korral", "korras", "krooni", "kroonini", "kuhu", "kui", "kuid", "kuidagi", "kuidas", "Kuigi", "kuigi", "kukkus", "kuna", "kunagi", "kuni", "kus", "kust", "kuu", "kuud", "kuulub", "kuuluvad", "kuus", "kvartali", "kvartalis", "laadida", "laenu", "lahti", "langenud", "langes", "laps", "lapse", "lapsed", "last", "laste", "lausa", "lausus", "leiab", "leida", "leidis", "leidnud", "lepingu", "ligi", "lihtne", "lihtsalt", "liiga", "liige", "linn", "linna", "linnapea", "linnas", "lisab", "Lisaks", "lisaks", "lisas", "Loe", "lood", "lubab", "lubas", "lugeda", "lugu", "luua", "ma", "maa", "maailma", "maailmas", "maha", "mail", "maja", "majandus", "majanduse", "maksab", "maksma", "maksta", "me", "meeldib", "meelest", "meenutab", "mees", "meest", "meeste", "meetri", "mehe", "mehed", "meid", "meie", "meil", "meile", "mida", "midagi", "miks", "mil", "miljardi", "miljardit", "miljoni", "miljonit", "millal", "mille", "millega", "millele", "milles", "millest", "milline",
"mina", "mind", "minema", "mingi", "mingit", "minna", "minu", "minutit", "mis", "mitmed", "mitte", "mitu", "mln", "mu", "muidu", "muidugi", "mul", "mulle", "mullu", "muu", "muud", "muusika", "muuta", "muutub", "muutunud", "nad", "nagu", "naine", "naise", "naised", "naiste", "natuke", "need", "neid", "neil", "neile", "neist", "neli", "nelja", "nemad", "nende", "nentis", "nii", "nime", "nimel", "nimi", "ning", "noored", "noorte", "ole", "oled", "oleks", "oleksid", "olema", "olemas", "oleme", "olen", "olete", "olevat", "olgu", "oli", "olid", "olin", "olla", "olnud", "olukord", "olukorda", "olukorras", "oluline", "oluliselt", "oma", "omakorda", "omanik", "ometi", "on", "ongi", "oodata", "ootab", "osa", "osakonna", "osas", "oska", "osta", "otsa", "otse", "otsus", "otsuse", "otsustas", "paar", "paari", "pakkuda", "pakub", "palju", "paljud", "pandud", "paneb", "panga", "pani", "pank", "panna", "parem", "paremini", "parim", "pea", "peaaegu", "peab", "peaks", "peaksid", "peal", "peale", "pealt", "peame", "peaminister", "peamiselt", "pean", "peatreener", "peavad", "peetakse", "pere",
"pidada", "pidanud", "pidas", "pidevalt", "pidi", "pigem", "piisavalt", "pikk", "pisut", "pole", "poleks", "politsei", "polnud", "pool", "poole", "poolest", "poolt", "praegu", "praegune", "praeguse", "presidendi", "president", "pressiesindaja", "probleem", "probleeme", "projekti", "protsendi", "protsenti", "puhul", "punkti", "puudub", "raha", "rahul", "rahva", "rahvas", "raske", "reedel", "riigi", "riigikogu", "riigis", "riik", "riikide", "ringi", "rohkem", "sa", "saa", "saab", "saad", "saada", "saadud", "saaks", "saama", "saame", "saanud", "saavad", "sageli", "sai", "said", "sain", "sama", "Samal", "samal", "samas", "samuti", "seaduse", "seal", "sealt", "seas", "seda", "see", "Seega", "seega", "seekord", "sees", "seisab", "seitse", "sekka", "sel", "selge", "selgelt", "selgitas", "selgub", "selgus", "selle", "sellega", "selleks", "sellel", "sellele", "selles", "sellest", "selline", "sellise", "sellised", "selliseid", "sellist", "seni", "seoses", "seotud", "sest", "siia", "siiani", "siin", "siis", "siiski", "silma", "sinna", "sinu", "sisse", "soovi", "soovib", "soovitab",
"suhteliselt", "suhtes", "summa", "surma", "suuda", "suudab", "suunas", "suur", "suure", "suured", "suurem", "suurema", "suuremat", "suuri", "suurim", "suurima", "suurt", "suutnud", "suvel", "ta", "taas", "taga", "tagasi", "taha", "tahab", "tahaks", "tal", "talle", "tasemel", "tasu", "tasuta", "tavaliselt", "te", "tea", "teab", "teada", "teatas", "teatel", "teatud", "teda", "tee", "teeb", "teed", "teel", "teema", "teemal", "teevad", "tegelikult", "tegema", "tegemist", "tegi", "tegu", "teha", "tehakse", "tehti", "tehtud", "teie", "teine", "teinud", "teise", "teised", "teisel", "teises", "teist", "teiste", "tekib", "tekkinud", "tema", "terve", "tihti", "tohi", "toimub", "toimunud", "toimus", "too", "toob", "tugev", "tule", "tuleb", "tuleks", "tulemus", "tulevad", "tulevikus", "tuli", "tulla", "tulnud", "tunda", "tundi", "tundub", "tunne", "tunnistab", "tunnistas", "tuntud", "turul", "tuua", "umbes", "uue", "uued", "uuesti", "uus", "uusi", "uut", "uute",
"vaadata", "vaatamata", "vaatamiseks", "vaba", "vahel", "vahele", "vahendab", "vahendas", "Vahepealkiri", "vaid", "vaja", "vajab", "vajalik", "valitsus", "valitsuse", "vallas", "valmis", "vana", "vara", "varem", "vastas", "vastavalt", "vastu", "veel", "veelgi", "veidi", "Vene", "viia", "viie", "viimane", "viimase", "viimasel", "viimastel", "viis", "vist",];
$length = count($xkcd_pw_gen_wordlist_et);
$pw = [];
for ($i = 1; $i <= 4; $i++) {
// Get random word from $xkcd_pw_gen_wordlist_et
$key = mt_rand(0, $length - 1);
$pw[] = strtolower($xkcd_pw_gen_wordlist_et[$key]);
}
return implode('-', $pw);
}
echo xkcd_password_generator();
@petslane

This comment has been minimized.

Copy link

@petslane petslane commented Aug 27, 2015

Koodis on viga!
$length on sõnade arv kokku. Kui mt_rand valib juhuslikult max väärtuse, siis sellise väärtusega indexi ei eksisteeri ja visatakse "PHP Notice: Undefined offset"

@petskratt

This comment has been minimized.

Copy link
Owner Author

@petskratt petskratt commented Aug 23, 2016

tx, fixed (unfortunately I do not get gist comment notices for whatever reason)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.