Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@flavioribeiro
flavioribeiro / scte35-pid-on-ts-segment.py
Created January 28, 2021 15:44
SCTE-35 PID presence on HLS TS Segments
import datetime
import os
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
from requests import get
import m3u8
from threefive import decode
import time
PLAYLIST = ""
@robertdale
robertdale / describe.groovy
Last active September 27, 2019 07:10
JanusGraph Schema Describe Command
// This can be imported via ./bin/gremlin.sh -i describe.groovy
// A variable 'graph' must be defined with a JanusGraph graph
// Run it as a plugin command ':schema'
// :schema describe
//
import org.janusgraph.graphdb.database.management.MgmtLogType
import org.codehaus.groovy.tools.shell.Groovysh
import org.codehaus.groovy.tools.shell.CommandSupport
@tcnksm
tcnksm / NOTE.md
Last active April 13, 2024 21:28
Small note of gRPC Best Practice @ CoreOSFest 2017
@hjacobs
hjacobs / kubernetes-on-aws-users.md
Last active April 11, 2017 18:23
Companies/Organizations using Kubernetes on AWS
@philips
philips / users.md
Last active April 5, 2023 14:17
Kubernetes Third-Party Resource Users
@ygotthilf
ygotthilf / jwtRS256.sh
Last active May 26, 2024 17:30
How to generate JWT RS256 key
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -m PEM -f jwtRS256.key
# Don't add passphrase
openssl rsa -in jwtRS256.key -pubout -outform PEM -out jwtRS256.key.pub
cat jwtRS256.key
cat jwtRS256.key.pub
@zchee
zchee / actionlist.vim
Last active May 27, 2024 19:41
IdeaVim actionlist
--- Actions ---
$Copy <M-C>
$Cut <M-X> <S-Del>
$Delete <Del> <BS> <M-BS>
$LRU
$Paste <M-V>
$Redo <M-S-Z> <A-S-BS>
$SearchWeb <A-S-G>
$SelectAll <M-A>
$Undo <M-Z>
@juliocesarfort
juliocesarfort / .keep
Last active August 29, 2015 14:13
All communication with Alchemia via e-mail
--
@mackuba
mackuba / coworking.md
Last active March 21, 2023 08:21
Lista coworkingów w Krakowie

Coworking w Krakowie

Update 28.04.2018

Otworzyło się ostatnio tyle nowych coworków, że nie nadążam tego odwiedzać :) Będę się starał stopniowo aktualizować listę, w międzyczasie polecam przeglądnąć komentarze pod postem. (Nie chcę szczerze mówiąc przenosić tego do jakiegoś bardziej zorganizowanego repozytorium, bo chcę, żeby to pozostało takim moim osobistym nieobiektywnym review tych coworków - ciężko byłoby uzgadniać, czy w danym miejscu jest głośno, albo czy jest fajna atmosfera... W razie wątpliwości, post jest dostępny na licencji WTFPL :)

Przydatne linki:

@dergachev
dergachev / GIF-Screencast-OSX.md
Last active May 17, 2024 02:53
OS X Screencast to animated GIF

OS X Screencast to animated GIF

This gist shows how to create a GIF screencast using only free OS X tools: QuickTime, ffmpeg, and gifsicle.

Screencapture GIF

Instructions

To capture the video (filesize: 19MB), using the free "QuickTime Player" application: