Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

💭
I may be slow to respond.

Rafał Wileczek rafalw

💭
I may be slow to respond.
Block or report user

Report or block rafalw

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View Glassfish and JRoR problem
2010-05-17 21:32:31 com.sun.enterprise.glassfish.bootstrap.ASMain main
INFO: Launching GlassFish on Felix platform
Welcome to Felix
================
INFO: Perform lazy SSL initialization for the listener 'http-listener-2'
INFO: Starting Grizzly Framework 1.9.18-k - Mon May 17 21:32:34 CEST 2010
INFO: Starting Grizzly Framework 1.9.18-k - Mon May 17 21:32:34 CEST 2010
INFO: Grizzly Framework 1.9.18-k started in: 49ms listening on port 17761
INFO: Grizzly Framework 1.9.18-k started in: 86ms listening on port 17804
INFO: Grizzly Framework 1.9.18-k started in: 67ms listening on port 17772
@rafalw
rafalw / FrmConf.h
Created May 25, 2010
Wybrane źródła z projektu Odbiornik GPS
View FrmConf.h
#pragma once
using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Collections;
@rafalw
rafalw / Szescian3D.java
Created Jun 7, 2010
Animowany, szkieletowy, trójwymiarowy sześcian
View Szescian3D.java
/**
*
*/
package rw.animacja;
import javax.swing.*;
/**
* @author Rafał Wileczek
*
@rafalw
rafalw / Animacja3D.java
Created Jun 7, 2010
Animowana kula - model punktowy
View Animacja3D.java
/*
* Created on 2005-06-15
*
* TODO To change the template for this generated file go to
* Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
*/
package rw.animacja;
import java.awt.Color;
import java.awt.Cursor;
@rafalw
rafalw / Animacja3D.java
Created Jun 7, 2010
Animowany pierścień (model siatkowy)
View Animacja3D.java
/*
* Created on 2005-06-15
*
* TODO To change the template for this generated file go to
* Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
*/
package rw.animacja;
import java.awt.Color;
import java.awt.Cursor;
@rafalw
rafalw / GPSParser.cs
Created Aug 13, 2010
Dwie klasy do parsowania danych przekazywanych przez GPS i wysyłanych przez program TrekBuddy
View GPSParser.cs
using System;
namespace GPSToolbox
{
/// <summary>
/// Parser danych GPS wg. NMEA 0183
/// </summary>
public class GPSParser
{
@rafalw
rafalw / mongrel_cluster
Created Sep 19, 2010
My /etc/init.d/mongrel_cluster file
View mongrel_cluster
#!/bin/bash
PATH="/usr/local/bin":$PATH
CONF_DIR="/etc/mongrel_cluster"
RETVAL=0
case "$1" in
start)
/usr/local/bin/mongrel_cluster_ctl start --clean -c $CONF_DIR
RETVAL=$?
;;
@rafalw
rafalw / buzztotweet_regapp.py
Created Jan 11, 2011
Szablonowy program do autoryzacji aplikacji w danym profilu użytkownika usługi Twitter. Uwaga: aplikacja musi być zarejestrowana - konieczne jest posiadanie pary CONSUMER_KEY i CONSUMER_SECRET.
View buzztotweet_regapp.py
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF8 -*-
import os
import os.path
import tweepy
import webbrowser
CONSUMER_KEY="<twój Consumer Key>"
CONSUMER_SECRET="<twój Consumer Secret>"
@rafalw
rafalw / buzztotweet.py
Created Jan 11, 2011
Program, uruchamiany przez cron, mający na celu wysyłanie o określonej godzinie wpisu na Twittera z informacją o istnieniu ;-) naszego profilu Google (oczywiście może to być dowolna informacja, Google to tylko przykład). Konieczna jest rejestracja i autor
View buzztotweet.py
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF8 -*-
import random
import tweepy
from datetime import datetime
CONSUMER_KEY="<twój Consumer Key>"
CONSUMER_SECRET="<twój Consumer Secret>"
@rafalw
rafalw / gps-track.py
Created Aug 30, 2011
Śledzenie położenia
View gps-track.py
# -*- coding: UTF8 -*-
# Zapis informacji o położeniu (rejestracja ścieżki)
# w oparciu o dane z modułu GPS.
# Wersja dla telefonów Nokia (S60).
import positioning
import sys
import os
from time import sleep
from datetime import datetime
You can’t perform that action at this time.