Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

🤷‍♂
¯\_(ツ)_/¯

Tomek Wójcik tomekwojcik

🤷‍♂
¯\_(ツ)_/¯
Block or report user

Report or block tomekwojcik

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@tomekwojcik
tomekwojcik / hack.sh
Last active Feb 22, 2017 — forked from erikh/hack.sh
OSX For Hackers
View hack.sh
#!/usr/bin/env sh
##
# This is script with usefull tips taken from:
# https://github.com/mathiasbynens/dotfiles/blob/master/.osx
#
# install it:
# curl -sL https://raw.github.com/gist/2108403/hack.sh | sh
#
View ram_db.py
from UserDict import UserDict
class RamDB(UserDict):
pass
View spotify.mkd

Jak słuchać Spotify w Polsce?

  1. Potrzebujesz kogoś, kto mieszka w jednym z krajów w których jest dostęp do Spotify (UK, Hiszpania i parę innych)
  2. Jak już masz założone konto (byle jakie - nie musi być premium, może być któreś z Free), możesz słuchać przez 2 tygodnie więcej info
  3. Ominięto jedą rzecz: wystarczy, że ktoś co 2 tygodnie zaloguje się za Ciebie w tym samym kraju w którym założono Twoje konto (albo lepiej: wystarczy co 2 tygodnie użyć jakiegoś proxy i samemu to robić ;-))

Konto premium i dostęp z PL.

Mówisz, że nie musi być premium? Poproszę rodziców, żeby mi założyli konto free i zobaczę. A w razie czegoś to po prostu zrobię upgrade do premium (mam taką możliwość), bo mi się podoba ficzer słuchania muzyki z dysku kompa a nie po Sieci. Thx za info :).

View case.rb
elo = case input
when /zorb/ then "shoop de doop"
when /blomp/ then "imma chagin mah lazah"
else "FIAL"
end
---
elo = ''
if re.match(r'/zorb/', input):
elo = "shoop de doop"
elif re.match(r'/blomp/', input):
You can’t perform that action at this time.