Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

🤷‍♂️
¯\_(ツ)_/¯

Tomek Wójcik tomekwojcik

🤷‍♂️
¯\_(ツ)_/¯
View GitHub Profile
@tomekwojcik
tomekwojcik / hack.sh
Last active Feb 22, 2017 — forked from erikh/hack.sh
OSX For Hackers
View hack.sh
#!/usr/bin/env sh
##
# This is script with usefull tips taken from:
# https://github.com/mathiasbynens/dotfiles/blob/master/.osx
#
# install it:
# curl -sL https://raw.github.com/gist/2108403/hack.sh | sh
#
View ram_db.py
from UserDict import UserDict
class RamDB(UserDict):
pass
View spotify.mkd

Jak słuchać Spotify w Polsce?

  1. Potrzebujesz kogoś, kto mieszka w jednym z krajów w których jest dostęp do Spotify (UK, Hiszpania i parę innych)
  2. Jak już masz założone konto (byle jakie - nie musi być premium, może być któreś z Free), możesz słuchać przez 2 tygodnie więcej info
  3. Ominięto jedą rzecz: wystarczy, że ktoś co 2 tygodnie zaloguje się za Ciebie w tym samym kraju w którym założono Twoje konto (albo lepiej: wystarczy co 2 tygodnie użyć jakiegoś proxy i samemu to robić ;-))

Konto premium i dostęp z PL.

Mówisz, że nie musi być premium? Poproszę rodziców, żeby mi założyli konto free i zobaczę. A w razie czegoś to po prostu zrobię upgrade do premium (mam taką możliwość), bo mi się podoba ficzer słuchania muzyki z dysku kompa a nie po Sieci. Thx za info :).

View case.rb
elo = case input
when /zorb/ then "shoop de doop"
when /blomp/ then "imma chagin mah lazah"
else "FIAL"
end
---
elo = ''
if re.match(r'/zorb/', input):
elo = "shoop de doop"
elif re.match(r'/blomp/', input):
You can’t perform that action at this time.