Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

🤷‍♂️
¯\_(ツ)_/¯

Tomek Wójcik tomekwojcik

🤷‍♂️
¯\_(ツ)_/¯
Block or report user

Report or block tomekwojcik

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View case.rb
elo = case input
when /zorb/ then "shoop de doop"
when /blomp/ then "imma chagin mah lazah"
else "FIAL"
end
---
elo = ''
if re.match(r'/zorb/', input):
elo = "shoop de doop"
elif re.match(r'/blomp/', input):
View spotify.mkd

Jak słuchać Spotify w Polsce?

  1. Potrzebujesz kogoś, kto mieszka w jednym z krajów w których jest dostęp do Spotify (UK, Hiszpania i parę innych)
  2. Jak już masz założone konto (byle jakie - nie musi być premium, może być któreś z Free), możesz słuchać przez 2 tygodnie więcej info
  3. Ominięto jedą rzecz: wystarczy, że ktoś co 2 tygodnie zaloguje się za Ciebie w tym samym kraju w którym założono Twoje konto (albo lepiej: wystarczy co 2 tygodnie użyć jakiegoś proxy i samemu to robić ;-))

Konto premium i dostęp z PL.

Mówisz, że nie musi być premium? Poproszę rodziców, żeby mi założyli konto free i zobaczę. A w razie czegoś to po prostu zrobię upgrade do premium (mam taką możliwość), bo mi się podoba ficzer słuchania muzyki z dysku kompa a nie po Sieci. Thx za info :).

View whathecommit.sh
msg="`curl http://whatthecommit.com/index.txt 2>/dev/null`"; echo "$msg"; echo "via http://whatthecommit.com/`echo $msg | md5`"
@tomekwojcik
tomekwojcik / whatthecommit.vim
Created Mar 24, 2011
A VIM "plugin" that'll automagically download a random whatthecommit message and insert it into the buffer.
View whatthecommit.vim
command! Commit :r!msg="`curl http://whatthecommit.com/index.txt 2>/dev/null`"; echo "$msg"; echo "via http://whatthecommit.com/`echo $msg | md5`"
View CoffeScript "end"
CoffeeScript:
end = ->
test = (x) ->
console.log(x)
end()
test2 = (x, y) ->
x + y
end()
@tomekwojcik
tomekwojcik / run.py
Created May 3, 2011
Just a testy test.
View run.py
from flasksterous.app import create_app
import config
app = create_app(config)
app.run()
@tomekwojcik
tomekwojcik / cdlib.rb
Created Jul 17, 2011
My first Ruby "app".
View cdlib.rb
# -*- coding: utf-8 -*-
VERSION = "1.0"
DEFAULT_LIBRARY = "library.cdlib"
class Library
attr_reader :entry_fields
attr_accessor :path
def initialize(path=DEFAULT_LIBRARY)
@tomekwojcik
tomekwojcik / gist:1180217
Created Aug 30, 2011
Dirty fix for Flask's bug with static files.
View gist:1180217
# default is the blueprint object
@default.route('/files/<path:path>')
def files(path):
return default.send_static_file(path)
@tomekwojcik
tomekwojcik / makepwd.py
Created Dec 21, 2011
Tweet-sized password "generator" in Python.
View makepwd.py
import random; ''.join([ chr(i).lower() for i in random.sample(range(48, 57) + range(65, 90), 8) ])
@tomekwojcik
tomekwojcik / wtfpasswdapi.md
Created Dec 24, 2011
Why The Fuck Should I Use An API For "What The Fuck Should I Use For Password"?
View wtfpasswdapi.md

Why The Fuck Should I Use An API For "What The Fuck Should I Use For Password"?

What The Fuck Should I Use For Password? wouldn't be much of a Web 2.0 app if it didn't provide an API. Using this API you can get a pseudo-random string in JSON or plaintext form.

Query format

http://whatthefuckshouldiuseforpassword.com/*format*?*query_string*

Formats

You can’t perform that action at this time.