Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
🌏
Somewhere between home and Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry

Tim Joosten Tjoosten

🌏
Somewhere between home and Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
  • Polar Youth
  • Antwerp, BE
  • @x0rif
View GitHub Profile
View AuthServiceProvider.php
<?php
namespace App\Providers;
use App\Policies\UserPolicy;
use App\User;
use Illuminate\Foundation\Support\Providers\AuthServiceProvider as ServiceProvider;
use Illuminate\Support\Facades\Gate;
/**
View stats.html
<div class="container-fluid py-3">
<div class="page-header">
<h1 class="page-title">Gemeentes</h1>
<div class="page-subtitle">Statistieken overzicht</div>
<div class="page-options d-flex">
<a href="{{ route('admin.cities.index') }}" class="btn btn-danger shadow-sm" role="button">
<i class="fe fe-rotate-ccw"></i> Verlaat overzicht
</a>
</div>
@Tjoosten
Tjoosten / CanAssertFlash.php
Created Jan 27, 2020 — forked from sandervanhooft/CanAssertFlash.php
Assert flash for Laracasts/flash
View CanAssertFlash.php
<?php
namespace Tests;
trait CanAssertFlash
{
protected function assertFlash($level, $message, $important = false, $title = null, $overlay = false)
{
$expectedNotification = [
'title' => $title,
View donkere-wolken.md

Brieven uit ieper. - Donkere dwalingen

Ergens in deze vredevolle straten dwaal ik rond. De koude temperatuur en de wind streelt men lichaam en vult me met gedachten. Dat we elkaar nog niet ontmoet hebben valt geen van ons beide te verwijten. En toch. Slaat soms de twijfel ongenadig toe. Over de vele grafstenen in deze stad met zijn zwarte geschiedenis en duizenden doden. Het is zo stil in mij. Terwijl ik zoek naar de sporen van de geschiedenis. Van Bedford House tot Tyne Cot. Maar slechts enkele vrouwen uit de oorlog liggen begraven hier in de buurt. Maar waarom? Het is toch zo dat achter elke sterke man die vocht tot het eind een sterke vrouw stond die achter hem stond als een kathedraal.

Hun rots in de branding. Of de persoon die hun lichamen deed gloeien van warmte in tijden dat de oorlog insloeg en de demonen van haat, moeheid, angst en het pijnlijk gemis ontsnapte. Het lijkt heel even dat we vergeten, dat deze kathedralen van sterke vrouwen mannen verzorgde in de hospitalen zoals Lijssenthoek. Het

View mijn weg naar ieper.md

Mijn weg naar Ieper

Ik weet nog. Toen ik zij dat ik een toekomst plan had 3 maand geleden. Was deze trip al gepland. 2 dagen Ieper. 2 over grootvaders terug gevonden die rusten in Flanders fields met de poppies aan hun voeten.

Het is tijd om stil te staan bij een plan. Maar eerst dit:

De meeste vragen zich ook af waarom ik zoveel waarde hecht aan deze stad en alle gebeurtenissen er rond. Ieper was een van de steden waarin ik me volledig geaccepteerd voelde en veilig kon incuberen tijdens men verwerking. Weg van thuis. waar ze spraken bij de bakker over de prcessen/feiten. Waar iedereen een mening had. Niet weten dat er een slachtoffer stond te wachten voor een brood. In de vroege morgend.

Waar ik vrienden verloor omdat ik alle ruimte nam. Maar dat gezegde n zijnde. Door middel van de feiten had ik het gevoel dat ik men eigen identiteit verloren was en terug moest zoeken.

View identiteit.md

Brieven uit Ieper: Identiteit

Het loodzware slot van Hooge Crater Cementry valt achter mij in het slot. En de auto start zijn motor alsof het een briesend paard is dat in de startblokken staat om te vertrekken richting huiswaarts. Nadenkend over de lange weg en gegeven waarmee wij allemaal in ons leven wel is geconfronteerd worden.

Identiteit!

Deze zoektocht kan naar mijn gevoel niet echt starten als we het woord identiteit niet echt kunnen vormgeven in onze eigen gedachten.

Zo straalde de zon tussen de weinige geïdentificeerde graven van jonge mannen die hier rusten. Ik loop er denkend door. Waar ligt identiteit? In ons karakter? Of wat bepaald een identiteit? En welke afschuw, beelden en verschrikking zouden er ingehakt hebben op het bestaan van deze mannen?

View framework-config.patch
From 3c7fdc4e024239ed0ec1920bcde4c75ccf3f042c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Tim Joosten <Tjoosten3@gmail.com>
Date: Wed, 25 Dec 2019 10:00:00 +0100
Subject: [PATCH 01/10] Session config-sycn
---
config/session.php | 8 ++++----
1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
diff --git a/config/session.php b/config/session.php
View gist:077882c0e5e46b2057e9f6f044a54c88
Department of Homeland Security (DHS)
Federal Emergency Management Agency (FEMA)
Coast Guard (USCG)
Customs and Border Protection (CBP)
Border Patrol
Secret Service (USSS)
National Operations Center (NOC)
Homeland Defense
Immigration Customs Enforcement (ICE)
Agent
View app.scss
// Bootstrap
@import '~bootstrap/scss/bootstrap';
@import '~shards-ui/src/scss/shards';
View refactor.php
$csv = Reader::createFromPath(database_path('seeds/sources/belgian-cities.csv'), 'r');
$csv->setHeaderOffset(0);
foreach ($stmt->process($csv) as $city) {
// Create a new province if not exists
$province = $provinces->firstOrCreate(['name' => $city['province']]);
// Create a new city in the database if not exists
$cityInformation = $cities->firstOrCreate([
// City information