Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@boamaod
boamaod / contest-results.py
Created August 14, 2019 08:15
Dirty code to gather data for visualisation of Wikipedia contest results
View contest-results.py
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
#
# Copyright 2018 Märt Põder <tramm@wikimedia.ee>
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
@boamaod
boamaod / oiguskantsler2.md
Last active December 21, 2021 01:37
Krants Tartu tänavalt ei jäta ulgumist
View oiguskantsler2.md

Lgp õiguskantsler!

Edastasin Teile 07.03.2019 13:37 palve, et annaksite hinnangu sellele, kas meie e-hääletuse süsteem vastab tänapäevastele vaadeldavuse standarditele ning kas see on seejuures kooskõlas nende nõudmistega, mida me demokraatlikele hääletustele seame.

Oma vastuses 26.03.2019 16:37 räägib Teie nimel õiguskorra kaitse osakonna juhataja Külli Taro minu pakutud tehnilisest lahendusest millelegi ning sellest, kuivõrd see võimaldab järgida vabade, üldiste, ühetaoliste, otseste ning salajaste valimiste põhimõtteid.

Mul puuduvad vahendid aru saamaks, missugune mõttekäik on teda pannud arvama, et ma olen pakkunud millelegi lahenduse, iseäranis tehnilise lahenduse — ning palunud Teil seda hinnata. Võite ise mu kirja lugedes veenduda, et ma pole seda teinud ja minu palve puudutas just nimelt olemasolevat ning meil kasutusel olevat e-hääletuse süsteemi nagu see ajalooliselt kujunenud on, sj rõhutasin tsiteerides Teie eelkäija Indrek Tedre hinnangut aastast 2011, et tehnilise lahenduse probleemid ei pruu

@boamaod
boamaod / digidemokraatia.md
Last active March 12, 2019 17:05
"Siin töötab maailma uuendusmeelseim parlament"
View digidemokraatia.md

Siin töötab maailma uuendusmeelseim parlament. Pilt jagamismajanduse meeleavalduselt 19. aprillil 2016.

Siin töötab maailma uuendusmeelseim parlament

Hääletamine on demokraatia kõige ebameeldivam osa. Hääletamise ajaks jäävad tahaplaanile kõik arvamusavaldused, uuringud, debatid, meeleavaldused ja kogu see demokraatia elav ja inimlik osa — ning otsustab arv. Häälte arv. Kiretu matemaatika. Üks seisukoht on võitnud, teised kaotanud.

Et me ei pettuks elava demokraatia inimlikus osas, et arvamusavaldused leheveergudel ja Intenetis, meeleavaldused nagu see siin tunduks meile jätkuvalt mõttekad... Selleks peab see matemaatika olema selline, et see ei lõikaks ebaõiglaselt läbi kellegi võimalusi meie ühist tulevikku suunata.

Üks asi on see, et meie noore demokraatia väljenduseks iseseisvuse taastamise järgselt on algeline matemaatika, mis lõikab ühiskondliku arvamuse üpris valusalt läbi iga nelja aasta tagant ja jäta

@boamaod
boamaod / kandidaat-riigikohus.md
Last active March 8, 2023 04:34
Ühe Tartu krantsi ulgumine e-hääletuse teemadel
View kandidaat-riigikohus.md

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile

Märt Põder
sündinud 11.09.1979
elukohaga Jakobi 13-2, Tartu 51006
kontaktitav gafgaf@infoaed.ee

VALIMISKOMISJONI OTSUSE 11.03.2019 nr 90 VAIDLUSTAMINE

See on nüüd veidi keeruline, aga...

@boamaod
boamaod / keywords.py
Created October 4, 2018 01:03
Üle jala märksõnade tuvastaja
View keywords.py
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
# https://github.com/estnltk/pyvabamorf
# pip install pyvabamorf
import sys, codecs, string
from pyvabamorf import analyze
from pprint import pprint
@boamaod
boamaod / segistusylikond-dick.md
Last active May 28, 2018 11:26
"Aplaus ebamäärasele plönnile!"
View segistusylikond-dick.md

Segistusülikond oli Belli laboratooriumide leiutis, mis oli välja nõiutud ühe õnnetuse poolt, mis leidis aset töötajaga, kelle nimi oli S A Powers. Ta katsetas mõningate aastate eest aju neuraalset kude mõjutavate disinhibitiivsete ainetega, ja ühel õhtul, olles manustanud endale intravenoosse annuse, mida peeti üldiselt turvaliseks ja seejuures kergelt eufooriliseks, sai talle osaks tõsine gamma-aminovõihappe taseme langus ajus. Subjektiivses plaanis koges ta seejuures oma magamistoa kaugemale seinale heiastunud võigast fosfeenset toimet, pööraselt edenevat kollaaži millestki, mida ta tollel hetkel arvas tänapäeva abstraktseks maalikunstiks.

Vähemalt kuus tundi oli S A Powers vaadanud transistununa tuhandeid Picasso maale asendamas üksteist ilma igasuguste vahedeta, ja seejärel kostitati teda sellise hulga Paul Klee omadega, mis ületas kunstniku terve elutöö mahu. S A Powers, kes nüüd vaatles Modigliani maale raevuka kiirusega vahetumas, oli oletanud (kõige kohta peab ju teooria olema), et roosikristlased k

@boamaod
boamaod / gist:f44aefdf824e1218523a97b3d3f6c6e7
Last active October 5, 2017 22:11
E-hääletuse töörühma aruanne ja eksperdiarvamus on salajased
View gist:f44aefdf824e1218523a97b3d3f6c6e7
From: Erle Enneveer <erle.enneveer@riigikogu.ee>
To: "tramm@p6drad-teel.net" <tramm@p6drad-teel.net>
Subject: Teabenõue
Date: Tue, 23 May 2017 10:43:48 +0000
Lugupeetud Märt Põder
Esitasite Riigikogu Kantseleile teabenõude, kus soovisite
tutvuda järgmiste e-hääletust puudutavate materjalidega:
@boamaod
boamaod / accounts.xml
Last active January 21, 2017 14:01
Real life Libpurple config using https://github.com/boamaod/rainbow-bridge
View accounts.xml
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<account version='1.0'>
<account>
<protocol>prpl-irc</protocol>
<name>nyymse@irc.gitter.im</name>
<password>9202d80f36b7c2e85775210eabcf4ec8f30c6f64</password>
<statuses>
<status type='available' name='Available' active='false'>
<attributes/>