Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mosbth

mosbth/soktryck_ht19.md Secret

Last active Apr 16, 2019
Embed
What would you like to do?
Söktryck för HT19

Söktryck inför HT19

Tänkte göra samma som vi gjorde inför HT18, inför HT17 och inför HT16 och ha lite koll på hur söktrycket utvecklar sig.

Informationen hämtas här:

Målbild

Följande är en bild av förväntat och önskat söktryck jämfört med utfallet för HT18 - HT16.

Utbildning Status HT19 Önska : Mål Nöjd Utfall HT18 Utfall HT17 Utfall HT16
180hp 36/216 45/500 35/300 30/200 24/223 28/208 43/315
120hp 179/613 200/800 120/600 100/500 116/597 99/534 130/649
webutv (uppehåll) 500/999 400/900 300/700 369/768 431/939 340/742
webprog 167/334 300/700 250/600 200/500 172/396 200/529 (uppehåll)

Status och logg

16 april
07:32 <@mos> Jämför webb 180hp (36/216) med se (67/266), spel (56/305), ta (50/243) (kandidatutbildningar dv/pt)
07:35 <@mos> Jämför webb 120hp (179/613) med andra populära BTH program: fysplan (92/344), sjuksköt (125/545), produktutv distans (100/380)
07:36 <@mos> Jämför Khamn digljud (15/95), digbild (30/181), digspel (30/260)
07:40 <@mos> Jämför civing: civsäk (26/188), civai (43/218), civindek (28/296), maskin (37/243), marin (18/81), civse (26/182), civspel (36/179)
07:41 <@mos> Jämför höging: maskin (15/129), itsäk (24/129) och till slut tekn basår (77/312) 
07:30 <@mos> antagning.se status 120hp (179/613), 180hp (36/216), webprog (167/334) 
15 april
22:40 <@mos> antagning.se status 120hp (172/583), 180hp (35/209), webprog (156/310) 
14 april
22:40 <@mos> antagning.se status 120hp (145/470), 180hp (30/173), webprog (128/244) 
13 april
20:53 <@mos> antagning.se status 120hp (129/416), 180hp (26/148), webprog (110/203) 
12 april
09:39 <@mos> antagning.se status 120hp (120/390), 180hp (24/130), webprog (100/184) 
11 april
09:25 <@mos> antagning.se status 120hp (116/375), 180hp (21/120), webprog (95/170) 
10 april
16:17 <@mos> antagning.se status 120hp (116/370), 180hp (20/114), webprog (90/163) 
09 april
10:08 <@mos> antagning.se status 120hp (109/346), 180hp (19/103), webprog (82/150) 
05 april
11:36 <@mos> antagning.se status 120hp (103/302), 180hp (17/90), webprog (70/124) 
04 april
15:40 <@mos> antagning.se status 120hp (102/300), 180hp (16/87), webprog (69/123) 
02 april
15:57 <@mos> antagning.se status 120hp (97/275), 180hp (18/84), webprog (62/111) 
01 april
08:35 <@mos> antagning.se status 120hp (94/261), 180hp (17/79), webprog (58/106) 
29 mars
14:13 <@mos> antagning.se status 120hp (87/238), 180hp (17/72), webprog (51/95) 
28 mars
08:10 <@mos> antagning.se status 120hp (82/228), 180hp (17/70), webprog (45/85) 
27 mars
14:00 <@mos> antagning.se status 120hp (81/221), 180hp (17/68), webprog (43/83) 
26 mars
08:27 <@mos> antagning.se status 120hp (74/206), 180hp (17/66), webprog (36/73) 
25 mars
09:21 <@mos> antagning.se status 120hp (75/201), 180hp (17/64), webprog (35/71) 
22 mars
10:25 <@mos> antagning.se status 120hp (62/171), 180hp (14/52), webprog (33/67) 
21 mars
13:53 <@mos> antagning.se status 120hp (54/159), 180hp (13/49), webprog (33/65) 
20 mars
09:51 <@mos> antagning.se status 120hp (43/143), 180hp (10/43), webprog (28/58) 
19 mars
08:25 <@mos> antagning.se status 120hp (39/122), 180hp (8/39), webprog (x/x) (syns inte ännu...)
18 mars
08:25 <@mos> antagning.se status 120hp (30/94), 180hp (5/31), webprog (x/x) (syns inte ännu...)
15 mars
15:12 <@mos> antagning.se status 120hp (11/24), 180hp (0/4), webprog (x/x) (syntes inte, oklart varför)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.